هما وب

اهنگ ترکی انسان مسافر

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۴۲
اهنگ ترکی انسان مسافر
دانلود آهنگ ترکی ای انسان ذاتا مسافر
دانلود آهنگ ترکی ای انسان ذاتا مسافر
، وقتی که ترس از مرگ نباشد ، انسان چیزی کم نمی آورد و بقیه مسائل برای او حلّ است . از این رو در مورد تبعیدشان بعد از واقعه ۱۵ خرداد می فرمودند : این ها می ترسیدند ، من نمی...
۱۶۹ بازدید ۳:۴۴ بپ کروروتی (انسان فرازمینی یا مسافر زمان؟) از Aryan science (دانش ... ۳۳۳ بازدید ۴:۰۱ موسیقی...
دانلود آهنگ ترکی ای انسان ذاتا مسافر
هما وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه