هما وب

اگرمعلم ریاضی بودم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۴:۴۵
اگرمعلم ریاضی بودم
25 ژانويه 2013 ... اگرمعلم رياضي بودم سعي ميكردم معلم شهريا روستاي خودباشم تابا شرايط زندگي دانش آموزان خودآشنا باشم وحتي گاهي با خانواده هاي آنها. مشورت ميكردم ...
اگر معلم ریاضی بودم. اگرمعلم ریاضی بودم ثابت می کردم که هرگزیک با یک برابر نیست و دودوتا همیشه چهار تا نیست گاه بیشتریا کمتراست اصلا در منطق شاعرانه من ...
انشا در مورد اگر من معلم ریاضی بودم-زنگ انشا يكي از زنگهاي خاطرهانگيز و سرنوشتساز زندگي آدمهاست. خيلي از آدمها در اين كلاس به كت.
اگر شما یک معلم ریا ضی بودید چه روش تدریسی برای فهم بهتر ریاضی. بکار می بردید و ... یکی از دانش اموزان نوشته اگر من یک معلم ریاضی بودم طوری بر خورد می کردم.
31 دسامبر 2011 ... من اگر معلم بودم تا می توانستم آنچه را می دانستم کاملا به دانش آموزان ... اگر معلم بودم بودم به بچه های وطنم وهمشهریهای خودم درس میدادم وذره از نیاز های آن را ...

خوش آمدید

بستن